Top50 Stocks

This table represents the Top 50 of Dividend Growth Stocks held by the blogging community.
#portfolios analysed: 89 | #stocks held in the portfolios: 721

Rank Symbol Name #Holdings Yield Payout Close Div EPS P/E P/B P/S Beta Date
1 KO 58
2 T 56
3 JNJ 52
4 TGT 46
5 UL 40
6 KMI 39
7 OHI 38
8 WMT 38
9 CVX 37
10 GE 36
11 AAPL 35
12 O 35
13 PG 35
14 PM 35
15 MCD 34
16 EMR 32
17 IBM 32
18 WFC 30
19 VZ 29
20 XOM 29
21 BNS 28
22 CSCO 27
23 ADM 26
24 AFL 26
25 HCP 26
26 MO 26
27 RDS-B 26
28 DIS 25
29 GIS 25
31 MSFT 23
32 BP 22
33 PEP 21
34 TROW 21
36 GILD 19
37 ABBV 17
38 BBL 17
39 MMM 17
40 PFE 17
41 SBUX 17
42 UNP 17
43 WPC 17
44 CAT 16
45 COP 16
46 DE 16
47 VFC 16
48 GSK 15
49 QCOM 15
50 TD 15
51 YUM 15
52 HSY 14
53 INTC 14
54 RY 14
55 SO 14
56 V 14
57 ABT 13
58 CVS 13
59 ENB 13
60 UTX 13
61 DEO 12
62 FLO 12
63 VOD 12
64 AMGN 11
65 BAC 11
66 DLR 11
67 OKE 11
68 F 10
69 KHC 10
70 MAIN 10
71 VTR 10
72 BA 9
73 BAX 9
74 BLT 9
75 CL 9
76 CLX 9
77 CMI 9
78 NKE 9
79 PSX 9
80 QCP 9
81 AXP 8
82 BRK-B 8
83 CAH 8
84 GPS 8
85 HCN 8
86 MDT 8
87 NOV 8
88 S32.L 8
89 TRV 8
90 BCE 7
91 BMO 7
92 CCP 7
93 DPS 7
94 HRL 7
95 KMB 7
96 MAT 7
97 POT 7
98 STAG 7
99 AVA 6
100 CM 6
101 CNR 6
102 D 6
103 ED 6
104 ETN 6
105 FAST 6
106 KR 6
107 LMT 6
108 NG 6
109 NGG 6
110 RAI 6
111 SOUHY 6
112 SU 6
113 TIS 6
114 TRP 6
115 WM 6
116 APD 5
117 BASF.DE 5
118 CLDT 5
119 CU 5
120 DGE.L 5
121 EAT 5
122 EMA.TO 5
123 ESV 5
124 FTS.TO 5
125 GOOG 5
126 HAS 5
127 ITW 5
128 NNN 5
129 NSC 5
130 NSRGY 5
131 UPS 5
132 VER 5
133 VLO 5
134 ACO-X.TO 4
135 AGNC 4
136 AGU 4
137 AMNF 4
138 AQN.TO 4
139 ARLP 4
140 C 4
141 CMP 4
142 COST 4
143 CSX 4
144 D-UN.TO 4
145 FUM1V.HE 4
146 GD 4
147 GPC 4
148 HP 4
149 HRS 4
150 K 4
151 MA 4
152 MGA 4
153 NVO 4
154 ORI 4
155 PEB 4
156 SPY 4
157 WBA 4
158 XTC.TO 4
159 AMP 3
160 ARCP 3
161 ATD-B.TO 3
162 BEN 3
163 BLK 3
164 BMY 3
165 BUD 3
166 CB 3
167 CJR-B.TO 3
168 CUF-UN.TO 3
169 DUK 3
170 EL4X.F 3
171 FB 3
172 GM 3
173 GWW 3
174 JPM 3
175 KRFT 3
176 KSS 3
177 LB 3
178 LEG 3
179 LTC 3
180 LUV 3
181 MFC 3
182 MKC 3
183 MUV2.DE 3
184 OXY 3
185 PII 3
186 POW.TO 3
187 PSA 3
188 PX 3
189 RCI-B.TO 3
190 REI-UN.TO 3
191 RTN 3
192 SBSI 3
193 SJM 3
194 SNH 3
195 SYY 3
196 TSCO 3
197 TUP 3
198 VNQ 3
199 VPU 3
200 VSM 3
201 WEC 3
202 WJA.TO 3
203 WSM 3
204 WTR 3
205 ABI 2
206 ACN 2
207 ADS 2
208 ALB 2
209 AMZN 2
210 APU 2
211 AUY 2
212 AV 2
213 BABA 2
214 BATS.L 2
215 BIV 2
216 BKE 2
217 BRKB 2
218 CALM 2
219 CBRL 2
220 CFR 2
221 CHD 2
222 CHRW 2
223 CINF 2
224 CLLN.L 2
225 CNA.L 2
226 CNP 2
227 COF 2
228 DIR-UN.TO 2
229 DNKN 2
230 DOV 2
231 DRI 2
232 DSW 2
233 EPD 2
234 EPR 2
235 FCX 2
236 GLW 2
237 H 2
238 HD 2
239 HLF 2
240 HON 2
241 HR-UN.TO 2
242 IPL.TO 2
243 JCI 2
244 LLOY.L 2
245 LYB 2
246 M 2
247 MDLZ 2
248 MDP 2
249 MRK 2
250 NDA1V.HE 2
251 NEA 2
252 NHI 2
253 NLY 2
254 NOVC.F 2
255 NSRGF 2
256 NWC.TO 2
257 ORNBV.HE 2
258 OTCM 2
259 PBCT 2
260 PFG 2
261 PGX 2
262 PHP.L 2
263 PNY 2
264 PRU 2
265 PSEC 2
266 PWF.TO 2
267 PZC 2
268 RDS-A 2
269 RO.SW 2
270 SAN 2
271 SAP 2
272 SCI 2
273 SDIV 2
274 SJI 2
275 SLF 2
276 STAN.L 2
277 STWD 2
278 SXL 2
279 TAL 2
280 UPM1V.HE 2
281 USB 2
282 VCN.TO 2
283 VFIAX 2
284 VIAB 2
285 VSB.TO 2
286 VYM 2
287 WFM 2
288 WGL 2
289 WHR 2
290 WPP 2
291 XL 2
292 1
293 PG 1
294 SU 1
295 A0B506 1
296 A0F5UHDE.DE 1
297 A0JK2A 1
298 A0M4W9 1
299 A0RDT3.DE 1
300 A0XYG7 1
301 AAR-UN.TO 1
302 ABEV 1
303 ABX 1
304 ACCEL.AS 1
305 ADI 1
306 ADP 1
307 AEM 1
308 AEP 1
309 AET 1
310 AGI 1
311 AGN 1
312 AHT.L 1
313 AIZ 1
314 ALGT 1
315 ALK 1
316 AML.L 1
317 AMLP 1
318 AMSC.OS 1
319 AOS 1
320 ARX 1
321 ASHM.L 1
322 ATEA.OL.OS 1
323 ATUSF 1
324 ATW 1
325 AVANCE.OL 1
326 AVX 1
327 AWH 1
328 AWR 1
329 AWUN 1
330 AZN 1
331 B 1
332 BAG 1
333 BARC.L 1
334 BAYN 1
335 BBD-B.TO 1
336 BCS 1
337 BDI.TO 1
338 BDX 1
339 BEI-UN.TO 1
340 BEP 1
341 BEP-UN.TO 1
342 BFB 1
343 BGFV 1
344 BIDU 1
345 BKT 1
346 BLMN 1
347 BLV 1
348 BLW 1
349 BLX 1
350 BMS 1
351 BMW.DE 1
352 BOKA.AS 1
353 BONAV-B.ST 1
354 BPF-UN.TO 1
355 BRBY 1
356 BT 1
357 BTI 1
358 BVIC 1
359 BWP 1
360 BX 1
361 BXLT 1
362 CAFD 1
363 CAG 1
364 CAV1V.HE 1
365 CBL 1
366 CBO 1
367 CCJ 1
368 CCL 1
369 CELTF 1
370 CESDF 1
371 CHK 1
372 CHL 1
373 CIK 1
374 CIM 1
375 CLM 1
376 CMCSA 1
377 CMG 1
378 CMLEF 1
379 CMS 1
380 CNQ 1
381 COH 1
382 COLOB 1
383 COR 1
384 CP 1
385 CPD.BE 1
386 CSN.L 1
387 CTY1S.HE 1
388 CWB 1
389 CXR.TO 1
390 CY 1
391 DAL 1
392 DBX1.DE 1
393 DCI 1
394 DD 1
395 DDAIF 1
396 DFS 1
397 DFT 1
398 DHT 1
399 DLG.L 1
400 DON 1
401 DOO 1
402 DRG-UN.TO 1
403 DSU 1
404 DVY 1
405 DVYE 1
406 DXET.DE 1
407 EAD 1
408 EGF 1
409 EGO 1
410 EMP-A 1
411 ENF.TO 1
412 ENG 1
413 EOG 1
414 EQR 1
415 ERF 1
416 ES 1
417 ESI.TO 1
418 ET.TO 1
419 ETP 1
420 ETR 1
421 EXC 1
422 FAP.TO 1
423 FAX 1
424 FDSA.L 1
425 FE 1
426 FELP 1
427 FFIC 1
428 FNV 1
429 FOXA 1
430 FRO 1
431 FUSEX 1
432 GATX 1
433 GEO 1
434 GIB 1
435 GJF.OL 1
436 GJFO.OL 1
437 GLNG 1
438 GMCR 1
439 GNTX 1
440 GOV 1
441 GS 1
442 HAIN 1
443 HAL 1
444 HASI 1
445 HCG.TO 1
446 HGT 1
447 HLF.TO 1
448 HLT 1
449 HME 1
450 HNY.TO 1
451 HOME 1
452 HPE 1
453 HPQ 1
454 HSBA 1
455 HSBC 1
456 HSE.TO 1
457 HSTN 1
458 HTS 1
459 HWD.TO 1
460 HXL 1
461 IBN 1
462 IFC.TO 1
463 IGG.L 1
464 IJR 1
465 IMB 1
466 INDV.L 1
467 INN 1
468 IP 1
469 IRV 1
470 JNK 1
471 JNX.V 1
472 KEG-UN.TO 1
473 KFRT 1
474 KIN 1
475 KKR 1
476 KMP 1
477 KMP-UN.TO 1
478 KPT.TO 1
479 LADR 1
480 LARGECAP 1
481 LARK 1
482 LAS.L 1
483 LAZ 1
484 LC 1
485 LG 1
486 LGEN 1
487 LHO 1
488 LNR.TO 1
489 LL 1
490 LNF.TO 1
491 LO 1
492 LOAN 1
493 LOW 1
494 LRE.TO 1
495 LVS 1
496 MAR 1
497 MDU 1
498 MET 1
499 MG 1
500 MGMXF 1
501 MHLD 1
502 MIN 1
503 MJN 1
504 MKL 1
505 MKP.TO 1
506 MMP 1
507 MOUR.BR 1
508 MPC 1
509 MRW.L 1
510 NA.TO 1
511 NAVI 1
512 NCC-B.ST 1
513 NDRO 1
514 NE 1
515 NEE 1
516 NEM 1
517 NESTE.HE 1
518 NJR 1
519 NMFC 1
520 NMM 1
521 NOM 1
522 NOVN 1
523 NOVO-B 1
524 NUS 1
525 NVDA 1
526 OMI 1
527 ORV.TO 1
528 PAA 1
529 PAAS 1
530 PBI 1
531 PCY 1
532 PDLI 1
533 PER 1
534 PETS 1
535 PFC.L 1
536 PFL 1
537 PFZ.L 1
538 PGH 1
539 PH 1
540 PIM 1
541 PJP 1
542 PKG 1
543 PLFMX 1
544 PLT 1
545 PMFMX 1
546 PNNT 1
547 PNW 1
548 PPG 1
549 PPT 1
550 PREKF 1
551 PRERX 1
552 PSM.DE 1
553 PSO 1
554 PSSMX 1
555 PTRRX 1
556 PTY 1
557 PWT.TO 1
558 PYPL 1
559 PZA 1
560 R 1
561 RA 1
562 RAD 1
563 RAT 1
564 RB.L 1
565 RCI 1
566 RCL 1
567 RE 1
568 REF-UN.TO 1
569 REI 1
570 REM 1
571 RERCX 1
572 RGR 1
573 RIG 1
574 RIO.L 1
575 RKT 1
576 RL 1
577 ROG 1
578 ROK 1
579 ROST 1
580 RSG 1
581 RTHM.L 1
582 RWS 1
583 SAMAS.HE 1
584 SCG 1
585 SCHB 1
586 SCHD 1
587 SDRC 1
588 SDRL 1
589 SEE 1
590 SHAK 1
591 SHB-A.ST 1
592 SHLX 1
593 SHPG 1
594 SJ.TO 1
595 SJR 1
596 SJR-B.TO 1
597 SKIS 1
598 SLG-OMXH25.HE 1
599 SLW 1
600 SMIN 1
601 SMPA.F 1
602 SNC 1
603 SNN 1
604 SPG 1
605 SPGYF 1
606 SPLS 1
607 SPOXF 1
608 SRV-UN.TO 1
609 SSE.L 1
610 SSEZY 1
611 SSI 1
612 SSL 1
613 STCK 1
614 STOR 1
615 STX 1
616 SXS.L 1
617 TA 1
618 TAXI 1
619 TCAP 1
620 TCK 1
621 TCPC 1
622 TDC 1
623 TEL.OL 1
624 TEL2-B.ST 1
625 TELIA.ST 1
626 TEP.L 1
627 TFI 1
628 TFW.L 1
629 TGH 1
630 THIN.OS 1
631 THO 1
632 TIF 1
633 TIME 1
634 TLO 1
635 TLT 1
636 TMP 1
637 TRGP 1
638 TRN 1
639 TRTN 1
640 TSCEF 1
641 TSN 1
642 TSO 1
643 TU 1
644 TWX 1
645 TXN 1
646 UA 1
647 UAA 1
648 UFS 1
649 UFSGX 1
650 UHT 1
651 UU.L 1
652 VAN.BR 1
653 VBLTX 1
654 VCE.TO 1
655 VGR 1
656 VGSLX 1
657 VIU 1
658 VLGEA 1
659 VNR 1
660 VOC 1
661 VSC.DE 1
662 VWO 1
663 VXC.TO 1
664 VXUS 1
665 WAG 1
666 WCMK.DE 1
667 WDC 1
668 WDP.DE 1
669 WDR 1
670 WETF 1
671 WHG 1
672 WLK 1
673 WMB 1
674 WPG 1
675 WRK 1
676 WSR 1
677 WTB.L 1
678 WVVI 1
679 WWI.OL.OS 1
680 WYNN 1
681 XEF.TO 1
682 XEL 1
683 XHR 1
684 XIN 1
685 XLK 1
686 XRE.TO 1
687 XRX 1
688 YTY1V.HE 1
689 ZDY.TO 1